Alltid ren not er det beste for fisken og lønnsomheten

HALO holder nota ren hele døgnet, hele uka, hele året. Kontinuerlig, skånsom børsting sikrer at groe ikke fester seg på nota. Det reduserer behovet for spyling og bruk av kjemikalier til impregnering, og sørger for optimale biologiske og miljømessige forhold. Alltid ren not gir god fiskevelferd og sikrer bærekraftig, lønnsom matproduksjon.

Våre løfter

Til fisken

 • HALO gir bedre fiskehelse og høyere vekstrate siden systemet rengjør skånsomt uten bruk av høytrykk eller pumper som støyer og skremmer fisken.
 • HALO reduserer faren for ekstern smitte da det trengs færre anløp av spylebåter. HALO reduserer også faren for intern smitte fra notgroe.
 • HALO gjør rensefisken mer effektiv mot lakselus da den ikke finner næring på en ren not.
 • HALO gir bedre fiskehelse siden rengjøringsmetoden ikke knuser groe eller skaper avfallståke med partikler som kan skade fisk, skinn, gjeller eller forårsake annen sykdom.
 • HALO bidrar til bedre vanngjennomstrømming, renere miljø, klarere vann og høyere oksygennivå.
 • HALO gir bedre fiskevelferd.

Til samfunnet

 • HALO reduserer klimaavtrykk, smittefare og rømming av fisk.
 • HALO fører til mindre støy fra anlegg, færre båtanløp og reduserte CO2-utslipp.
 • Bedre fiskevelferd reduserer bruken av medisiner.
 • HALO vil bidra til at samfunnet får sunnere, renere, bedre og mer mat.

Til miljøet

 • HALO børsterobot reduserer klimaavtrykket siden en not som alltid er ren fjerner behovet for bruk av kobber eller andre groehemmende impregneringer.
 • HALO børsterobot er helelektrisk og reduserer energiforbruket med 98% og CO2-utslippet med 24 tonn per merd per år i snitt.
 • Ingen impregnering. Null avfall. Mindre energibruk. Renere miljø.

Til oppdretteren

 • HALO gjør jobben slik at du ikke trenger å bekymre deg. HALO er gjennomprøvd, pålitelig, driftssikker og robust teknologi.
 • HALO krever ingen investeringer og reduserer økonomisk risiko da alt leveres som en abonnementsbasert tjeneste.
 • HALO gir færre bekymringer da systemet eies, driftes og overvåkes av AquaRobotics 24/7, 365 dager i året samtidig som du har full kontroll via egen app.
 • HALO hindrer groe på nota og sparer tid og penger til impregnering og renhold.
 • HALO sørger for kontinuerlig, skånsom børsting av nota, kommer ikke i konflikt med øvrig drift, motvirker slitasje, forlenger levetiden på nota, og gir bedre biologi og miljø i notposen.
 • HALO reduserer avbrudd i fôringsmønster og sørger for at fisken spiser mer effektivt.
 • HALO bidrar til at du kan produsere superior fisk.

Fordeler og gevinster

HALO gir bedre fiskevelferd

Alltid optimal vannkvalitet, ingen støy, ingen forurensning.

HALO reduserer risiko for rømming

Ingen bruk av høytrykkspyling gir mindre fare for skade på nota.

HALO gir mer effektiv rensefisk

Alltid ren not sikrer at rensefisken alltid gir full effekt.

HALO fjerner rensestøy

Notrengjøringen foregår uten støy. Det hindrer stress hos fisken.

HALO minsker energibruk

Energiforbruk til notrensing reduseres med 98 %. CO2-utslipp reduseres med ca. 24 tonn CO2 årlig for hver merd.

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics