HALO gir bedre fiskevelferd

HALO gir bedre fiskehelse og høyere vekstrate siden systemet rengjør skånsomt uten bruk av høytrykk eller pumper som støyer og skremmer fisken. Støy fra høytrykksspyling påvirker fisken så den stopper å ta til seg næring i inntil ett døgn om gangen. Det gir betydelige utslag når man legger sammen antall spylinger i løpet av ett innsett.

Skånsom , kontinuerlig børsting er en rengjøringsmetode som heller ikke knuser groe eller skaper avfallståke med partikler og nesledyr som kan skade fisk, gjeller eller forårsake sykdom.

Smittefaren mellom ulike oppdrettsanlegg blir dessuten redusert da det trengs færre anløp av spylebåter.

HALO notrensesystem gjør også rensefisken mer effektiv mot lakselus. Rensefisken finner ikke næring på en ren not og vil dermed konsentrere seg om å spise lus på laksen.

HALO holder nota ren 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året. Det bidrar til bedre vanngjennomstrømming, renere miljø, klarere vann og høyere oksygennivå. Med andre ord det beste miljøet for fisken.

Fordeler og gevinster

HALO gir bedre fiskevelferd

Alltid optimal vannkvalitet, ingen støy, ingen forurensning.

HALO fjerner rensestøy

Notrengjøringen foregår uten støy. Det hindrer stress hos fisken.

HALO gir mer effektiv rensefisk

Alltid ren not sikrer at rensefisken alltid gir full effekt.

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics