HALO gir økosystem uten groe

Groe på nota gir dårligere vanngjennomstrømming, mindre lys og mindre effektiv rensefisk. I tillegg gjør den skadelige groen at nota må rengjøres med høytrykksspyling ofte og at nota må impregneres med miljøskadelig kobberimpregnering.

Ved at HALO holder nota ren hele tiden, finner ikke rensefisken mat på notveggene. Da vil den konsentrere seg om å spise lus på laksen.

Selve notspylingen forårsaker støy og stresser fisken. Når fisken er stresset tar den til seg mindre næring. Typisk slutter den å spise et helt døgn hver gang nota spyles. Det gir redusert tilvekst.

Når nota høytrykksspyles løsner også hydroider (nesledyr) fra notveggene. Kommer nesledyr i kontakt med gjellene hos fisken, skyter de ut «giftpiler» på samme måte som brennmaneter. Dette skader gjellene hos laksen.

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics