HALO er både teknologi
og tjeneste

HALO notrengjøringssystem leveres som et tjenesteabonnement. Teknologi, drifts- og styringssystem, support og service er inkludert. Anlegget fjernovervåkes fra Aqua Robotics’ styringssentral, og skulle det være behov for teknisk assistanse, rykker vi ut på kort varsel. At HALO leveres som et tjenesteabonnement gjør at du unngår tunge investeringer. Anskaffelsen av hele løsningen kan tas over driftsbudsjettet. Det gjør det enkelt å komme kjapt i gang.

Profesjonell montering

HALO notrengjøringssystem installeres av våre spesialister og monteres innvendig i merden slik at utstyret ikke kommer i konflikt med dødfiskutskillingsanlegg eller andre komponenter.

Tilpasset individuelle behov i nota

HALO rengjør i soner. Det er ofte større behov for rengjøring øverst og mindre mot bunnen. Vi tilpasser rengjoringsaktiviteten til ulike behov på ulike steder og dybder i nota.

Full kontroll hele tiden

HALO er tilkoblet 4G/5G eller wifi og samtlige systemer overvåkes kontinuerlig fra vår driftssentral. Du får tilgang til status og driftsinformasjon på mobiltelefon, nettbrett eller PC gjennom vår kundeportal. Det gir deg full oversikt og kontroll hele tiden.

Grundig opplæring

HALO er fjernstyrt, men vi gir deg opplæring og full innsikt i hvordan systemet virker og skal opereres. I tillegg legger vi alltid vekt på god dialog og høy tilgjengelighet, blant annet ved aktiv bruk av chat-funksjoner.

Drifting og support

Vi har egne spesialister som fjernovervåker renseteknologien og om nødvendig også fjernstyrer HALO-systemet. Er det behov for å gjøre noe fysisk med HALO-enhetene på anlegget, rykker vi ut eller avtaler med deg hva som skal gjøres. Vi foretar jevnlig service og utskifting av slitedeler.

Hovedpunkter i Alltid ren not-avtalen

Ingen investering

 • Aqua Robotics eier roboter, baner, ladere og annet HALO-utstyr som påmonteres merd.
 • Kostnader knyttet til frakt og etablering (vanligvis en måneds leie) dekkes av kunden.
 • Tilrettelegging på lokalitet/merd dekkes av kunden. Aqua Robotics kan utføre eller bistå med tilrettelegginsarbeidet etter regning.

Fast månedlig betaling

 • Første månedlige avdrag betales før installasjon og dekker etableringskost sammen med fraktkostnader m.m.
 • Fast månedlig leie løper fra måneden utstyret er installert.

Garantert oppetid

 • Aqua Robotics rykker ut etter behov ved tekniske problemer.
 • Andre forhold løses av kunden i samarbeid med Aqua Robotics.

Renhetsgaranti

 • Hel eller delvis ettergivelse av betaling dersom mangelfullt renhold forårsakes av HALO-komponenter.

Tjenesteleveranse

 • «Alltid ren not» leveres som en tjeneste.
 • HALO-utstyret eies av Aqua Robotics.

Avtaleperiode

 • Normal avtaletid er tre år rullerende, men kan tilpasses produksjonssyklus.

Fjernovervåket og kontrollert

 • Aqua Robotics overvåker de tekniske komponentene fra egen driftssentral. Server etablert i Green Mountain datasenter.
 • Kunderapportering i egen nettbasert kundeportal.
 • Alle enheter fjernovervåkers og styres via wifi eller 4G/5G.

Løsningstid ved stoppfeil

 • Januar-april 10 dager
 • Mai-september 4 dager
 • Oktober-desember 8 dager

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics