Gjennomprøvd og praktisk teknologi

HALO installeres med separat rengjøringsenhet for hver merd. Denne har unik identifikasjon og lokasjonssporing om gir kontroll på drift og kjøremønster til ethvert tidspunkt. Rengjøringsenheten består av HALO Track, HALO Robot og HALO Cleaner.

HALO Track

HALO Track er kjørebanen som går rundt hele merden. Den monteres innvendig i toppen av merden med stropper fra håndrekke ved rekkverksstolpe og god klaring til annet utstyr.

HALO Robot

HALO Robot inneholder motorer, batterier, elektronikk og styringssystem. Roboten beveger seg rundt merden på HALO Track og dokker ved HALO Charger, en induktiv ladestasjon, etter behov. Fulladet vil HALO Robot ved normal drift ha kapasitet til å operere i 2-4 timer. Ladingen tar normalt mellom 30 og 45 minutter.

Beskyttet mot vanninntrenging

Alle komponentene i HALO Robot er beskyttet mot vanninntrenging. Hovedkomponentene er innebygget i egne vanntette beholdere. Den har også innebygget oppblåsbar «redningsvest» som sikrer at den holder seg flytende dersom den skulle havne i sjøen. Den vil også flyte med HALO Cleaner tilkoblet.

HALO Cleaner

HALO Cleaner børsterigg leveres i ulike modeller avhengig av hvor stort notareal som skal renholdes. Børsteriggen har flere roterende børstevalser som ruller mot nota kombinert med fastmonterte tverrstilte børster. Valsene er laget slik at de kan bevege seg og følge notas konturer. Vendbare foiler/vinger/kassetter presser børsteriggen og børstene inn mot notveggen. Kombinert med den unike utformingen av børstene sikrer dette at nota rengjøres både på innsiden og utsiden.

HALO Charger

HALO Charger induktiv ladestasjon gir trådløs batterilading til HALO Robot. Ladestasjonen er montert på HALO Track og har tre styrehjul som posisjonerer mottagerenhetene på HALO Robot korrekt i ladestasjonen.

HALO fjernovervåkes

HALO fjernovervåkes av spesialister fra vårt sentrale datasenter. Datasenteret har egen webportal hvor oppdretteren har tilgang til selv å styre anlegget samt hente ut analyser og rapporter.

HALO passer de fleste merd- og nottyper. Her finner du oversikt som også viser i hvilke sammenhenger det må tas spesielle hensyn eller gjøres tilpasninger.

Merdstørrelse

 • Aqualine, Polarcirkel
 • Løsninger for merd fra andre produsenter etableres
  på forespørsel

Nottype

 • Bunnkônen bør være brattere enn 30°
 • Det er foreløpig ikke etablert løsninger for firkantmerd
  og tubenot
 • Viktig med stram not

Notmateriale

 • Hvordan HALO-systemet settes opp avhenger av
  typen notmateriale
 • Viktig med stram not

Notbehandling

 • Hvordan HALO-systemet settes opp avhenger av
  typen notmateriale
 • Not som ikke har kobberimpregnering krever mer
  intensiv børsting

Fuglenett

Hamsterhjul kan benyttes, men vi anbefaler bruk
av stenger

Rensefiskskjul

Skjul må monteres slik at de ikke berører notveggen (også ved sterk strøm), og slik at det ikke kommer i konflikt med HALO-systemet

Lift up

Kan kreve endring av holder på rekke for å unngå konflikt

Fôringsautomat for rensefisk

Må i noen tilfeller løftes noe (avhengig av type og montering)

Kamerasystem

Krever at oppheng og kabler tilrettelegges slik at det ikke oppstår konflikt

Fôringsslange

Bør fortrinnsvis gå over rekke, men også mulig med lavere montering

Lys

Kabler må henges opp slik at det ikke oppstår konflikt

HALO er tilpasset oppdrettsanlegg som må takle krevende norske forhold. Her finner du tekniske krav og hensyn som må tas.

Eksponering (bølgehøyde Hs)

Ved bølgehøyder Hs over 2,5 m kan det være nødvendig med ekstra tiltak (vurderes for hver lokalitet)

Strømforhold

Sterk strøm er ikke problematisk for HALO-systemet, men blir nota deformert/flat av sterk strøm, vil systemet kunne stoppe/vente mens dette pågår

Notdybde

 • 42 m lengde langs notvegg er standard
 • Lengde inntil 50 m mulig, men må avtales spesielt og vil
  medføre ekstra kostnad
 • Må vurderes i hvert tilfelle

Tilgang til 4G/5G eller wifi

Systemet må ha kontakt med internett ved bruk av 4G/5G eller wifi

Elektrisk tilkobling HALO Robot

 • Per robot
 • OBS! Enkelte merd vil kreve to ladestasjoner

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics