Vi vil gjerne gjøre det enkelt for deg å fortelle om Aqua Robotics og
HALO notrengjøringssystem. Her finner du logoer samt film- og bildemateriell
som kan lastes ned og brukes i tråd med retningslinjene nedenfor.

Noe du ikke finner eller lurer på? Ta kontakt med oss.
+47 47 97 39 post@aquarobotics.no

Retningslinjer for bruk av nedlastet materiell

Våre logoer kan lastes ned til bruk i forbindelse med redaksjonell omtale eller markedsføring. Annen bruk må avtales med Aqua Robotics.

Ved å laste ned ett eller flere av bildene eller filmene som er gjort tilgjengelige her, godtar du Aqua Robotics’ retningslinjer for bruk av disse. Bildene og filmene skal utelukkende brukes i forbindelse med redaksjonell omtale av Aqua Robotics og selskapets produkter, dersom annet ikke er avtalt direkte med Aqua Robotics. Er fotograf eller filmfotograf oppgitt i tilknytting til et bilde, skal dette gjengis ved bruk av bildet eller filmen. Brudd på disse føringene vil kunne medføre anmeldelse.

Logoorignaler

Bilder

Robot på merdkant 2500 x 1404 (.jpg)
Robot kontrollpanel 2500 x 1406 (.jpg)

Robot på merdkant 2500 x 1667 (.jpg)
Robot børster nota 2500 x 1875 (.jpg)

Snakk med oss


Ønsker du mer informasjon om HALO,
eller kanskje et tilbud? Ta kontakt.

Vakttelefon
+47 47 97 39 00
post@aquarobotics.no

Aqua Robotics AS
Nordlysvegen 4
4340 Bryne

Aqua Robotics