HALO er bra for fisken, for
miljøet og for oppdretteren

HALO børster notposen skånsomt, effektivt og kontinuerlig på begge sider av nota slik at groe ikke får feste seg. Skånsom, kontinuerlig børsting reduserer behovet for spyling og bruk av kjemikalier til impregnering, og sørger for optimale biologiske og miljømessige forhold i merden. En ren not gir god fiskevelferd og sikrer bærekraftig matproduksjon i dag og i framtiden. HALO er utviklet av AQUA ROBOTICS og bygger på lang erfaring fra utvikling av praktiske og nyskapende løsninger til oppdrettsnæringen.

Komplett og kontinuerlig

HALO leveres som en komplett tjeneste med pålitelig og gjennomprøvd robotbasert rengjøringsteknolog, fjernstyring og kontinuerlig overvåking. Men også med full kontroll og oversikt for oppdretteren lokalt på vår webportal.

HALO jobber trygt hele døgnet for at fisken og oppdretteren skal ha så optimale forhold som mulig, uten groe. Det fysiske utstyret passer godt i eksisterende infrastruktur og er ikke til hinder for øvrig drift.

Pålitelig og smart

AQUA ROBOTICS har utviklet den første helautomatiske notrengjøringsløsningen for oppdrettsnæringen. Dette har vi gjort fordi tradisjonell kobberimpregnering og høytrykksspyling ikke er gode nok løsninger for fisken eller miljøet på sikt.

Vi har patentert teknologi som gjør HALO i stand til å rengjøre både innsiden og utsiden av noten samtidig. Siden lanseringen i 2017 har HALO gjennomgått utallige omfattende, tøffe tester på ulike oppdrettsanlegg. Nå har vi bevist at løsningen vår er effektiv, skånsom og driftssikker.

Full fjernovervåking

Vi sentralstyrer og fjernovervåker alle maskiner, men du har også full kontroll og kan sjekke status i sanntid via vår webportal. Du har også mulighet for å overstyre kjøreprogrammene.

Vårt løfte er at du som oppdretter alltid skal ha ren not. Ditt eneste ansvar er å passe på at noten er stram nok til at HALO kan jobbe på den og at det ikke er hinder på notveggen som børsteriggen kan kjøre seg fast i.

Ren not 24/7

HALO notrengjører jobber 24/7, hele året. Systemet monteres i merden når fisken settes ut og slutter ikke å jobbe før oppdrettsperioden er ferdigstilt. Installasjon, overvåking, service og vedlikehold tar vi ansvaret for.

Sagt med andre ord gjør HALO din hverdag som oppdretter enklere samtidig som vi er mer skånsomme mot fisken.

HALO by AQUA ROBOTICS

Våre løfter

HALO skal lønne seg for fisken, miljøet, samfunnet og oppdretteren.

Les mer

Biologi og miljø

HALO gir groefritt økosystem og optimale vekst- og helseforhold for fisken.

Les mer

Vår teknologi

HALO bygger på avansert, gjennomprøvd og driftsikker robotteknologi.

Les mer

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aktuelt

Aqua Robotics