Aqua Robotics girer opp for vekst med Skeie og Nysnø

Bryne/Kristiansand/Stavanger: Aqua Robotics AS (“Aqua Robotics”, «Selskapet») har gjennomført en transaksjon på totalt ca. NOK 85 millioner rettet mot den Kristiansandsbaserte investoren Skeie teknologi AS («Skeie teknologi») og Stavangerbaserte Nysnø Klimainvesteringer AS («Nysnø») samt de eksisterende aksjonærene T.D. Veen AS, Jakob Hatteland Holding AS og Kkera Invest AS.

Selskapet vil etter transaksjonen være godt posisjonert til å nå sine ambisiøse vekstplaner om å bli den ledende aktøren innenfor renhold av oppdrettsnøter og gjennom dette bidra til bedret fiskehelse samt sikre løftet om «Alltid ren not». Selskapet opplever for tiden meget stor interesse fra markedet og har en stor ordrereserve med roboter som vil settes i drift i løpet av den neste tiden.

Aqua Robotics, som ledes av Kjetil Njærheim (daglig leder) og Knut Molaug (styreleder) har følgende kommentar til emisjonen og den nye aksjonærbasen:

«Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss eiere av en slik kvalitet som deler våre visjoner og ambisjoner for hvordan vi kan lykkes med å skape verdier til hele oppdrettsbransjen. Skeie teknologi og Nysnø sin erfaring og kjennskap til bransjen appellerer til oss, dette sammen med deres fokus på teknologiutvikling for å løse utfordringer innenfor fiskehelse, fiskevelferd og bærekraft.  Å utvikle ny teknologi er alltid krevende, vi har brukt betydelige ressurser for å komme dit vi er nå – med suksess i et krevende marked. Hele aksjonærfelleskapet gleder seg til samarbeidet for å sikre selskapets videre positive utvikling»

Om Aqua Robotics AS

Aqua Robotics ble grunnlagt av familien Molaug i 2016, samme familie som står bak oppstarten av AKVA, som i dag er AKVA Group. Selskapets forretningside baserer seg på å automatisere vask av oppdrettsnøter gjennom den autonome HALO-roboten som kontinuerlig renholder oppdrettsnøter, uten bruk av kobberimpregnering eller høytrykksspyling. Som et resultat av kontinuerlig renhold skaper Aqua Robotics’ løsninger gir et bedre miljø for fisken med mindre stress, redusert smittepress og generelt bedret fiskehelse. Samtidig fører robotiseringen til en mer karbon-effektiv oppdrettsproduksjon. www.aquarobotics.no

Om Skeie teknologi AS

Skeie teknologi er en del av Skeiegruppen og er en aktiv investor innenfor det digitale og grønne skiftet med et særlig fokus på selskaper innenfor havbaserte næringer. Skeie teknologi har en sterk forpliktelse til å være med å bygge selskaper som løser morgendagens problemer. Selskapet investerer i virksomheter som allerede har bevist et betydelig kommersielt potensial, men som har behov for tilførsel av kapital og kompetanse for å kunne realisere ambisiøse målsetninger om vekst og utvikling. www.skeiegruppen.no

Om Nysnø Klimainvesteringer AS

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 5,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier ressurseffektivitet bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. www.nysnoinvest.no

For kontakt eller mer info

Kjetil Njærheim
Daglig leder, Aqua Robotics AS
+47 916 65 509
ksn@aquarobotics.no


Knut Molaug
Styreleder, Aqua Robotics AS
+47 901 39 522
knut.molaug@aquarobotics.no

Håkon André Berg
CEO, Skeie teknologi AS
+47 411 92 257
haakon.berg@sgr.no

John Egil Johannessen
Investeringsansvarlig, Nysnø Klimainvesteringer AS
+47 934 17 682
john.egil.johannessen@nysnoinvest.no

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics