Forside

Alltid ren not – alltid glad fisk

Kontinuerlig og skånsom notrengjøring.

HALO-Robot er et komplett patentert system for fullautomatisk rengjøring av oppdrettsmerder. 

HALO-Robot sørger for å holde nota ren gjennom kontinuerlig børsting. Det hindrer at det oppstår groe. Uten groe blir det bedre vann- og oksygengjennomstrømming i nota. Miljøet, og helsa, blir bedre både hos oppdrettsfisken og rensefisken. Det gir lavere dødelighet og mindre lus. Kontinuerlig og skånsom børsting gir mindre slitasje på nota og behovet for kobberimpregnering fjernes. Du slipper notspyling som stresser fisken og reduserer foropptaket.

Leveres som en tjeneste, uten store investeringer

Hele løsningen inklusive teknologi, styringssystem og service leveres som en tjeneste. Og det koster ikke mer enn at det enkelt håndteres over driftsbudsjettet. Du slipper investeringer og kommer raskt i gang med å bedre forholdene for fisken og spare miljøet.

Kort oppsummert: Bedre fiskehelse, bedre tilvekst og bedre miljø, helt uten investeringer. Kall det gjerne ren lønnsomhet. Alltid ren not

Her kan du se hvordan HALO-systemet fungerer.

«Nå bruker vi bare strøm til notrengjøringen. Det blir jo mer miljøvennlig. Helt klart!»

Robotteknologi rengjør uten stopp

Norskutviklet, miljøvennlig notrengjøringsløsning

HALO-systemet består av fysiske komponenter, styringssystem og løpende oppfølging. De fysiske komponentene er i hovedtrekk føringsbanen som monteres på merden, robotenheten som beveger seg på føringsbanen, og selve børsteenheten. Robotenheten kjører rundt hele merden mens børsteenheten jobber vertikalt opp og ned langs notveggen. Halo-Robot lades normalt ca. en halvtime etter halvannen times aktivitet.

Fjernstyring og konstant overvåking

Systemet opererer på egenhånd, men fjernstyres og overvåkes av våre spesialister til enhver tid. Du som kunde kan også løpende følge med på systemets status, og du blir varslet dersom det er behov for å gjøre tiltak. Ordinær service og normalt vedlikehold inngår i tjenesteleveransen og utføres basert på systemets status.

HALO er konstruert for å håndtere tøffe forhold. Halo-Robot og kritiske komponenter er laget slik at de flyter og ikke skal kunne skade nota.

«Den viktigste gevinsten er alltid ren not. Du får aldri den perioden der groen får henge og vokse på nota.»

Aqua Robotics