Verdens første robotiserte
system for notrenhold

HALO notrengjøringssystem er verdens første robotiserte og fullautomatiske system for notrenhold. Systemet og teknologien er utviklet og produsert i Norge av de samme personene som stod bak AKVA Group. Stadig flere oppdrettsvirksomheter tar nå HALO i bruk på grunn av systemets driftssikkerhet og store gevinster for fiskehelsen, miljøet og lønnsomheten.

Slik fungerer HALO

Den fysiske delen av løsning, selve børsteanlegget, består av føringsbanen som monteres inne i merden, robotenheten som beveger seg langs føringsbanen, og børsteriggen som utfører selve rengjøringen opp og ned langs notveggen. Føringsbanen er utstyrt med ladestasjon der styringsroboten automatisk går inn når den trenger opplading, akkurat slik vi kjenner fra robotgressklippere.

Børsteriggen opererer inne i nota, og har ulike vaskeprogrammer på ulike dyp. Det kreves for eksempel mer rengjøring i toppen av nota enn i bunnen. Siden det er mer lys nærmere overflaten, vil mer av groeutviklingen foregå der. De rullende børstene på riggen rengjør innsiden og utsiden av nota samtidig. Riggen er utstyrt med vinger som presser den mot notveggen og sikrer at børstene vasker effektivt hele tiden.

HALO notrengjøringssystem er konstruert for å tåle tøffe, norske forhold. Selve roboten og alle kritiske komponenter er laget slik at de flyter, men uten at de skal kunne skade selve nota.

Systemet opererer på egenhånd, men fjernstyres og overvåkes kontinuerlig av våre eksperter fra vårt eget kontrollsenteret. Som kunde har du også tilgang til overvåkingssystemet og kan følge med fortløpende på anleggets status. Skulle det oppstå et problem, vil du bli varslet automatisk.

Montering


HALO notrengjøringssystem monteres innvendig i merden slik at den ikke kommer i konflikt med dødfiskutskillingsanlegg eller andre komponenter.

Tjenesteabonnoment og pris

HALO notrengjøringssystem leveres som et tjenesteabonnement. Teknologi, drifts- og styringssystem, support og service er inkludert. Anlegget fjernovervåkes fra Aqua Robotics styringssentral, og skulle det være behov for teknisk assistanse, rykker vi ut på kort varsel. At HALO leveres som et tjenesteabonnement gjør at du unngår tunge investeringer. Anskaffelsen av hele løsningen kan tas over driftsbudsjettet. Det gjør det enkelt å komme kjapt i gang.

Tilpasset individuelle behov i nota

HALO rengjør i soner. Det er ofte større behov for rengjøring øverst og mindre mot bunnen. Vi tilpasser rengjørings-aktiviteten ulike behov på ulike steder og dybder i nota.

Tilpasset individuelle behov i nota

HALO er tilkoblet 4G-nettet og samtlige systemer overvåkes kontinuerlig fra vår driftssentral. Du får tilgang til status og driftsinformasjon i vår kundeportal. Da har du hele tiden full kontroll.

Grundig Opplæring

Systemer er fjernstyrt, men vi gir deg opplæring og full innsikt i hvordan HALO virker og skal opereres. I tillegg legger vi alltid vekt på god dialog og høy tilgjengelighet, blant annet ved aktiv bruk av chat-funksjoner.

Drifting og support

Vi har egne spesialister som fjernovervåker renseteknologien og om nødvendig også fjernstyrer Halorobotene. Er det behov for å gjøre noe fysisk med robotene på anlegget, rykker vi ut eller avtaler med deg som hva som skal gjøres. Vi foretar jevnlig service og utskifting av slitedeler.

Trådløs Lading

HALO er batteridrevet. Batteriene lades trådløst i en ladestasjon som er tilkoblet til 220 ac som tilsvarer ca. 1kW.

Snakk med oss


Ønsker du mer informasjon om HALO,
eller kanskje et tilbud? Ta kontakt.

Vakttelefon
+47 47 97 39 00
post@aquarobotics.no

Aqua Robotics AS
Nordlysvegen 4
4340 Bryne

Aqua Robotics