Halo > Halo

«Du kan sammenligne med en robotgressklipper som er ute og jobber, går hjem og lader, og ut og jobber igjen. Hele døgnet.»

En smart tjeneste

HALO selges som en tjeneste inkludert teknologi, styring/drifting og service. Kostnadene tas over driftsbudsjettet, og det er ingen investeringskost. HALO-systemet fjernstyres og følges kontinuerlig av eksperter. Service og support er inkludert.

Patentert robotteknologi

Halo-systemet er verdens første fullautomatiske system for notrenhold. Systemet og teknologien er utviklet i Norge av de samme personene som stod bak AKVA group. Det er avansert teknologi som også er brukervennlig og pålitelig.

HALO robotenhet styrer børsteriggen og beveger seg rundt oppdrettsnota etter forhåndsprogrammerte mønster avhengig av bl. a. årstid.
HALO Robot beveger børsteriggen slik at den jobber kontinuerlig og skånsomt vertikalt over hele notveggen.
Børstene er utformet slik at de børster både innsiden og utsiden av nota samtidig.

En fornuftig prismodell

HALO-systemet er en tjenesteleveranse. Prisen er basert på merdstørrelse og betales pr. måned for hver merd. Kontakt oss for tilbud. 

Tåler tøffe forhold

HALO-systemet er nå testet over tid på en rekke oppdrettsmerd i Norge. Systemet er utviklet og tilpasset i tett samarbeid med dyktige oppdrettere. 

Rengjør begge sider

Børsteriggen har to typer børster – rullende børster og en fast børste. De rullende børstene er konstruert slik at busta går gjennom nota og ruller mot notveggen på en slik måte at nota rengjøres både utsiden og innsiden samtidig. Den rette/faste børsten rengjør nota på innsiden. Børsteriggen har vendbare vinger som hele tiden presser den mot nota med nødvendig trykk for å sikre god effekt av børstene.

Tilpasset individuelle behov i nota

HALO rengjør i soner. Det er større behov for rengjøring øverst og mindre mot bunnen. Derfor kan rengjøringsaktiviteten tilpasses ulike behov på ulike steder og dybder i nota.

Induktiv lading

Halo-Robot er batteridrevet. Batteriene lades induktivt (trådløst)
i en ladestasjon som er tilkoblet til 220V AC (ca. 1kW).

Opplæring

Systemet er fjernstyrt, men vi gir deg opplæring og full innsikt i hvordan HALO virker og skal opereres. I tillegg legger vi alltid vekt på god dialog og høy tilgjengelighet, blant annet ved aktiv bruk av chat-funksjoner.

Kundeportal

HALO-Robot er tilkoblet 4G-nettet (eller WiFi), og samtlige systemer overvåkes kontinuerlig fra vår driftssentral. Driftsinformasjon og informasjon om notrenhold overføres løpende til vårt datasenter. Statusinformasjonen gjøres tilgjengelig for kundene i egen nettportal.

Drifting og support

Vi har egne spesialister som fjernovervåker renseteknologien og om nødvendig også fjernstyrer Halo-Robotene. Er det behov for å gjøre noe fysisk med robotene på anlegget, rykker vi ut eller avtaler med deg hva som skal gjøres. Vi foretar jevnlig service og utskifting av slitedeler. 

Hvorfor navnet HALO?

Føringsringen som monteres i merden, har gitt navn til systemet. HALO er engelsk for glorie, eller en ring som svever. Så enkelt.

Aqua Robotics