Oppskalering og ny identitet for HALO og Aqua Robotics.

HALO handler om skånsom og kontinuerlig notrengjøring. Alltid ren not er den enkleste veien til bedre fiskevelferd, mindre miljøpåvirkning og bedre lønnsomhet for oppdretterne. Etter omfattende produktuvikling og testing siden 2017, går vi nå inn i en ny fase hvor større volumer settes i arbeid fordelt utover norskekysten. Derfor har vi også endret logoen og profilen.

Uttrykket er mer humant enn teknologisk. Formene er runde. Fargene er hentet fra havet. Sirkelen i logoen er inspirert av kjørebanen og prikken i sirkelen symboliserer roboten som beveger seg kontinuerlig rundt i nota. HALO, som er både teknologi og tjeneste, er bidraget vårt til en ren not. Fisken er i hovedrollen.  

Den nye identiteten er med på å bygge opp om at Aqua Robotics sammen med aktørene i oppdrettsnæringen skal gjøre norsk havbruk enda bedre for fisken, miljøet og oppdretterne. Vi er gjennomtestet og pålitelig. Klar til å skape et sterkt bidrag til norske oppdrettsanlegg.

Logo og identiteten er utviklet i godt og tett samarbeid med reklamebyrået Glødefisk som også har laget nettsiden vår.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics