Nytt design gir økt driftssikkerhet

HALO Cleaner består av flere roterende børstevalser som ruller mot nota og fastmonterte tverrstilte børster. Alle børstevalsene er laget slik at de kan bevege seg i tråd med notas konturog vendbare foiler/vinger/kassetter presser børstene inn mot notveggen med tilstrekkelig trykk til at børstevalsene går gjennom nota og rengjør både innvendig og utvendig samtidig.

Vi tilbyr nå tre ulike modeller tilpasset ulike notstørrelser og nottyper. For de største nottypene anbefaler vi den doble riggen HALO Cleaner V4.2. HALO Cleaner V4.7 har noe smalere børstefelt og egner seg for mindre nøter. V5.1 OF1 er utviklet for oppdrettsanlegg offshore og kan også leveres med kamera.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics