HALO runder 100 utplasserte systemer

Etter grundig uttesting på oppdrettsanlegg en rekke steder i Norge, har HALO fått fotfeste i markedet. Rundt 100 systemer er levert langs hele kysten, og antallet vil trolig vokse raskt.

Vi har samarbeidet tett med oppdrettsnæringen og brukt mye tid og ressurser på grundig uttesting for å luke bort barnesykdommer. Derfor kan vi nå også gi renhetsgaranti. Avhengig av typen notsystem, kan vi garantere en prosentvis reduksjon i spylingsbehovet. Klarer vi ikke holde vår løftegaranti, krever vi heller ikke betaling.
Siden HALO leveres som en tjeneste som faktureres månedlig, krever det heller ingen kostbare investeringer for å ta løsningen i bruk.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics