Aqua Nor presenterer det nyeste innen oppdrettsteknologi

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.
Kom innom for en kaffe og en hyggelig prat på stand 005 i hall C.
aquanor.no

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

HALO runder 100 utplasserte systemer

Etter grundig uttesting på oppdrettsanlegg en rekke steder i Norge, har HALO fått fotfeste i markedet. Rundt 100 systemer er levert langs hele kysten, og antallet vil trolig vokse raskt.

Vi har samarbeidet tett med oppdrettsnæringen og brukt mye tid og ressurser på grundig uttesting for å luke bort barnesykdommer. Derfor kan vi nå også gi renhetsgaranti. Avhengig av typen notsystem, kan vi garantere en prosentvis reduksjon i spylingsbehovet. Klarer vi ikke holde vår løftegaranti, krever vi heller ikke betaling.
Siden HALO leveres som en tjeneste som faktureres månedlig, krever det heller ingen kostbare investeringer for å ta løsningen i bruk.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Nytt design gir økt driftssikkerhet

HALO Cleaner består av flere roterende børstevalser som ruller mot nota og fastmonterte tverrstilte børster. Alle børstevalsene er laget slik at de kan bevege seg i tråd med notas konturog vendbare foiler/vinger/kassetter presser børstene inn mot notveggen med tilstrekkelig trykk til at børstevalsene går gjennom nota og rengjør både innvendig og utvendig samtidig.

Vi tilbyr nå tre ulike modeller tilpasset ulike notstørrelser og nottyper. For de største nottypene anbefaler vi den doble riggen HALO Cleaner V4.2. HALO Cleaner V4.7 har noe smalere børstefelt og egner seg for mindre nøter. V5.1 OF1 er utviklet for oppdrettsanlegg offshore og kan også leveres med kamera.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics