Her kan du laste ned relevante bilder

Ved å laste ned ett eller flere av bildene som er gjort tilgjengelige her, godtar du Aqua Robotics’ retningslinjer for bruk av disse. Bildene skal utelukkende brukes i forbindelse med redaksjonell omtale av Aqua Robotics og selskapets produkter, dersom annet ikke er avtalt direkte med Aqua Robotics. Dersom fotograf er oppgitt i tilknytting til et bilde, skal dette gjengis ved bruk av bildet. Brudd på disse føringene vil kunne medføre anmeldelse.

Robot på merdkant

2500 x 1404 (.jpg)

Robot på merdkant

2500 x 1667 (.jpg)

Robot kontrollpanel

2500 x 1406 (.jpg)

Robot børster nota

2500 x 1875 (.jpg)

Aqua Robotics