Nyheter

Engasjert og oppdatert

Som en ny aktør med ny teknologi og stort engasjement i oppdrettsnæringen, har Aqua Robotics fått en del medieoppmerksomhet. Her finner du linker til mange av artiklene som har stått om oss i media. Etter hvert vil vi også lage egne fagartikler framover for å sette fokus på teknologiutvikling og nye muligheter for oppdrettsnæringen både i Norge og ellers i verden.

Aqua Robotics