Glad fisk = god lønnsomhet

Ren not er godt for fiskehelsa

Not uten groe sikrer optimal oksygentilførsel og et best mulig miljø for fisken. Fisken får bedre helse og velferd. Rensefisken trives bedre og er alltid effektiv. Resultatet blir mindre fiskedødelighet og mindre lus. Hydroider/nesledyr holdes borte. Dermed reduseres forekomsten av gjellesykdommer.

Ren not er sunt for miljøet

HALO sørger for kontinuerlig og skånsom rengjøring av nota, ikke så ulikt måten en robotplenklipper arbeider på. Det fjerner behovet for høytrykksspyling og bruken av kobberimpregnering.

Ren not reduserer CO2-utslipp

Energiforbruket til HALO er bare 2 % av energiforbruket ved spyling. Det gir en reduksjon av CO2-utslipp på ca. 30 tonn CO2e pr. år for hver eneste merd.

Ren not gir raskere produksjon

Ordinær notspyling stresser fisken og stopper appetitten. Med Halo-Robot unngås dette og fisken vil ha «full» appetitt gjennom hele produksjonssyklusen, og fisken stresses ikke.   

Ren not holder fisken på plass

Skånsom rengjøring gir mindre belastning og slitasje på nota. Det reduserer risikoen for rømming og gir også økt levetid på selve nota. Som oppdretter reduserer du både risiko for økonomiske tap og omdømmetap ved rømming. Du får også lavere utgifter til vedlikehold og utskifting av merder.

Ren not er godt for bransjens omdømme.

Redusert rømming, mindre bruk av kobber og generelt mindre forurensning fra oppdrettsanlegg er med og styrker omdømmet til oppdrettsnæringen. HALO-systemet bidrar på alle disse områdene.

Aqua Robotics