"Alltid ren not" - med robotisert notrenhold er nota ren hver eneste dag hele året!

Aqua Robotics har utviklet en banebrytende løsning for notrenhold. Løsningen gir store miljøgevinster og betydelig kostnadsreduksjon.