Alltid ren not – alltid glad fisk

Kontinuerlig og skånsom notrengjøring.

HALO-Robot er et komplett patentert system for fullautomatisk rengjøring av oppdrettsmerder. 

HALO-Robot sørger for å holde nota ren gjennom kontinuerlig  børsting. Det hindrer at det oppstår groe. Uten groe blir det bedre vann- og oksygengjennomstrømming i nota. Miljøet, og helsa, blir bedre både hos oppdrettsfisken og rensefisken. Det gir lavere dødelighet og mindre lus. Kontinuerlig og skånsom børsting gir mindre slitasje på nota og  behovet for kobberimpregnering fjernes. Du slipper notspyling som stresser fisken og reduserer foropptaket.

Leveres som tjeneste, uten store investeringer

Teknologi, styringssystem og service leveres som en tjeneste. Og det koster ikke mer enn at det enkelt håndteres over driftsbudsjettet. Du slipper investeringer og kommer raskt i gang med å øke produktiviteten og spare miljøet.

Kort oppsummert: Bedre fiskehelse, bedre tilvekst og bedre miljø, helt uten investeringer. Kall det gjerne ren lønnsomhet. Alltid ren not

Her kan du se hvordan HALO-systemet fungerer i prinsipp.

Robotteknologi rengjør uten stopp

Norskutviklet, miljøvennlig notrengjøringsløsning

HALO-systemet består av fysiske komponenter, styringssystem og løpende oppfølging. De fysiske komponentene er i hovedtrekk føringsbanen som monteres på merden, robotenheten som kjører på føringsbanen, og selve vaskeenheten. Robotenheten kjører rundt hele merden mens vaskeenheten jobber vertikalt opp og ned langs notveggen. Halo-Robot lades en halvtime normalt etter halvannen times aktivitet.

Fjernstyring og konstant overvåking

Systemet fjernstyres og overvåkes av våre spesialister til enhver tid. Du som kunde kan også løpende følge med på systemets status, og du blir varslet dersom det er behov for å gjøre tiltak. Service og normalt vedlikehold inngår i tjenesteleveransen og utføres basert på systemets status.

HALO er produsert for å takle tøffe forhold. Halo-Robot og kritiske komponenter er laget slik at de flyter og ikke skal kunne skade nota.

br
br
Aqua Robotics