At nota er fri for groe gir mange fordeler, ikke minst for helsa til fisken. Bedre oksygenopptak, mindre lakselus og bedre gjellehelse er noen av de viktigste fordelene av kontinuerlig notrensing.

HALO robotbasert notrensesystem renser skånsomt døgnet rundt, syv dager i uka. Dermed er det alltid optimal vanngjennomstrømming. God vanngjennomstrømming gir maksimal oksygentilgang og dermed bedre  miljø for fisken.

Not uten groe gjør også at rensefisken er mer aktiv og jobber mer effektivt. Den finner ikke mat på selve nota og konsentrerer seg derfor om lusa på laksen. Resultatet blir mindre lakselus og redusert fiskedødelighet.

– Vi har aldri observert så aktiv rensefisk før. Vi ser at de trekker bort fra notveggen og visuell kontroll av fisken viser at det er reduksjon i lusemengden, sier en av kundene som har tatt i bruk HALO notrensesystem.

En ren not bidrar dessuten til at hydroider/nesledyr holdes borte. Dermed reduseres risikoen for gjellesykdommer som kan oppstå som et resultat av spyling.

Aqua Robotics