fiskeribladet.no Aqua Robotics vil gi bedre forhold for fisken i merdene

Her finner du informasjon om kapitalutvidelse og lydfil med intervju av gründer og daglig leder Knut Molaug.

Aqua Robotics