aftenbladet.no Slutter som sjef i Green Mountain for å bygge ny bedrift på Bryne

Om oppstarten av Aqua Robotics og framtidsvisjoner.

Aqua Robotics